KOTIMAISTEN KIELTEN TUTKIMUSKESKUS

Hemsidan
Länksidan
Söksidan

Aktuellt
Frågor och svar

Dialektordboken
Språkbruk

Vad vi gör
Vilka vi är

Finsk-svensk-engelsk ordlista i informatik

Robin Fortelius - Marit Olander: Boken utan band


Ordlista

 • aihe * ämne * subject
 • alakohdealue, kohdealue * underdomän * subdomain
 • alavalikko * undermeny * sub-menu
 • alkuteoksen nimeke * originaltitel * original title
 • alkutoimet * initialisering, start * initializing
 • alustus * formatering * formatting
 • apumuisti * sekundärminne * auxiliary storage
 • apuohjelma * hjälpprogram * service routine, utility program
 • arkistokelpoisuus * arkivbeständighet * archival quality
 • asennus * installation * installation
 • asennuslevyke * installationsdiskett * installation diskette
 • asiakasnäyttö, asiakasnäyttömalli * anlitarpresentation * custom (format)
 • asiakasohjelma, pyyntösovellus * klientprogram * client program
 • asiakaspääte * självbetjäningsterminal(, kundterminal) * public terminal
 • asiasana * ämnesord * subject heading
 • asiantuntijajärjestelmä, taitotuki * expertsystem * expert system, advisory system
 • avainsana * nyckelord * key word
 • bibliografinen kirjaus * katalogpost * bibliographic entry
 • bibliografinen kuvailu * bibliografisk beskrivning * bibliographic description
 • bibliografinen tietokanta * bibliografisk databas * bibliiographic data base
 • bibliografinen tieute * bibliografisk post * bibliographic record,
 • bibliografinen valvonta * bibliografisk kontroll * bibliographic control
 • bibliografisen kuvailun taso * bibliografisk presentationsnivå * bibliographic level
 • binäärisiirto * binäröverföring * binary transfer
 • bitti * bit * binary digit
 • Boolen logiikka * boolesk logik * Boolean logic, Boolean search logic
 • Boolen operaattori * boolesk operator * boolean operator
 • CD-I-asema * CD-I-spelare * CD-I player
 • CD-asema * CD-ROM-spelare, CD-ROM-läsare * CD-ROM drive
 • CD-tietolevy, romppu * CD-ROM-skiva, kompaktskiva * CD-ROM-disk
 • datansiirto, tiedonsiirto * dataöverföring * data transmission
 • datansiirtoverkko, tiedonsiirtoverkko * datanät * data network, data transmission network
 • datayhteys * datalänk * data link
 • digitaalinen * digital * digital
 • digitaalinen monipalveluverkko, ISDN * digitalt flertjänstnät, tjänsteintegrerat digitalnät, ISDN * integrated services digital network, ISDN
 • dokumentaatiokieli * dokukumentationsspråk * documentary language
 • dokumentointi * dokumentation * documentation
 • edustakone * frontdator * front-end computer
 • eksplisiittinen katkaisu * explicit trunkering * explicit truncation
 • elektroninen julkaisu * elektroniskt dokument * electronic document
 • elektroninen julkaiseminen * elektronisk publicering * electronic media publishing, electronic publishing
 • elektroninen kirja * elektronisk bok * electronic book
 • elektroninen moottoritie * elektronisk motorväg * electronic highway, infobahn
 • elektroninen muoto * elektronisk form, digital form, digitaliseraad form * electronic format
 • emojulkaisu * värdpublikation * host publication, host item, parent of supplement
 • emolevy, emokortti * moderkort * mother board
 • emulaattori * emulator, emuleringsprogram * emulator
 • emulointi * emulering * emulating
 • erottelu * upplösning * resolution
 • erottelukyky * upplösningsförmåga * resolution
 • eräkäsittely * satsvis bearbetning * batch processing
 • etuliite * prefix * prefix
 • faktatietokanta * faktadatabas * factual data base
 • formaatti * format * format
 • grafiikkatila * grafikläge * graphic mode
 • hakemisto * index * index
 • haku * sökning, fråga, återsökning * search, query, retrieval
 • haku läheisyysoperaattorilla * avståndssökning * proximity searching
 • hakuavain * söknyckel * search key
 • hakuehto * sökvillkor, logisk operator * logical operator
 • hakuelementti * sökelement, sökuppslag, sökingång * access point
 • hakuhistoria * sökhistorik * search history
 • hakuistunto * söksession * search session
 • hakujärjestelmä * söksystem * search system
 • hakukieli * sökspråk * search language
 • hakukomento * sökkommando * search command
 • hakukoodi * sökkod * search code
 • hakukäsite * sökbegrepp * search conception, search notion
 • hakulause * sökargument, sökorder, sökfråga * search statement, information query, query
 • hakulauseen muodostaminen * sökfrågeformulering * query formulation
 • hakulogiikka * söklogik * search logic
 • hakumenetelmä * sökmetod * search method
 • hakuohjelma * sökprogram * search program
 • hakupolku * sökväg * search path
 • hakuprofiili * sökprofil * search profile
 • hakusana * sökord * search word
 • hakustrategia * sökstrategi, sökformulering * search strategy
 • hakutermi * sökterm * search term
 • hakutoiminto * sökfunktion * search function
 • hakutulos * sökresultat * search result
 • hakuvalikko * sökmeny * search menu
 • hankinta * förvärv, ackvisition * acquisition
 • hankintajärjestelmä * förvärvssystem * acquisition system
 • heittovaihto * minnesväxling * swapping
 • heittovaihtotiedosto * växlingsfil * swap file
 • henkilötekijä * författare * personal author
 • hierarkkinen opastus * hierarkisk hjälp * hierachical help
 • hypermedia * hypermedia * hypermedia
 • hyperteksti, sidosteksti * hypertext * hypertext
 • häly * brus * noise factor
 • identifikaation tunnus * identifikation, identifikationsnummer * control number
 • ikkuna * fönster * window
 • ikoni, kuvake * ikon, symbol * icon
 • indeksointi * indexering * indexing
 • informaatiopalvelu * informationstjänst, dokumentation * information service
 • implisiittinen katkaisu * implicit trunkering * implicit truncation
 • indeksitermi * indexterm * index term
 • indikaattori * indikator * indicator
 • integroitu kirjastojärjestelmä * integrerat bibliotekssystem * integrated library system
 • integroitu piiri * integrerad krets * integrated circuit
 • iskukirjoitin * anslagsskrivare * impact printer
 • istunto * session * session
 • isäntäkone * värddator * host computer
 • itsenäiskäyttäjä * slutanvändare * end user
 • jatkettu muisti, jatkomuisti * utökat minne * extended memory
 • joukko, tulosjoukko * mängd * set
 • jono * sträng * string
 • joutoaika * vilotid * idle time
 • julkaisumaa * utgivningsland * country of publication
 • julkaisuohjelma * desktopprogram * desktop publishing program
 • julkaisupaikka * utgivningsort * place of publication
 • julkaisutyyppi * publikationstyp * publication type
 • julkaisuvuosi * utgivningså * year of publication
 • jälkikytkentä * postkoordinering * post-coordinated indexing
 • järjestelmä * system * system
 • järjestelmälevyke * systemdiskett * system diskette
 • järjestelmän kokoonpano * systemkonfiguration * system configuration
 • kaksisuuntainen * full duplex * full duplex
 • kantataajuusverkko * basbandsnät * baseband network
 • kartunta * accession * accession
 • katkaisu * trunkering * truncation
 • kaukosäädin * fjärrkontroll * remote control
 • kello * klocka * clock
 • kellojakso * klockcykel * clock cycle
 • kellokortti * klockkort * clock card
 • kellotajuus * klockfrekvens * clock frequency
 • kenttä * fält * field
 • kenttätunnus * fältkod * tag
 • kertamaksutelevisio * beställ-tv * pay-per-view TV
 • keskusmuisti * primärminne, centralminne * main storage
 • keskusyksikkö * centralenhet * central processing unit
 • käyttökieli * användarspråk * user language
 • kiertokysely * avfrågning * polling
 • kiintolevy, kovalevy, umpilevy * hårddisk, hårdskiva, fast skiva * hard disk, fixed disk
 • kiinteä yhteys * fast förbindelse, hyrd linje * leased circuit connection
 • kirjallisuusselvitys * litteratursökning * literature search
 • kirjallisuusviite * bibliografisk referens * bibliographic reference
 • kirjapaino * tryckeri * printer
 • kirjasinlaji * teckensnitt, teckensats, typsnitt * font, type face
 • kirjastonkäyttäjä * anlitare * library user
 • kirjastotunnus * bibliotekssignum * library identification
 • kirjoitin * skrivare * printer
 • kirjoituksen esto * skrivskydd * write protection
 • kohdealue * domän * domain
 • kohdehenkilö * personnamn som ämnesord * personal name subject heading
 • kohderyhmä * målgrupp * audience code
 • kohdeyhteisö * institutionsnamn som ämnesord * corporate name subject heading
 • kohdistin * markör, insättningspunkt * cursor
 • koko tietue * fullständig post * full record
 • kokonaisluku * heltal * integer
 • kokoomateos * samlingsverk * collection
 • kokouksen nimi * konferensnamn * meeting, conference name
 • komento * kommando * command
 • komento, komentorivi * instruktion, instruktionsrad * instruction
 • komentokieli * kommandospråk * command language
 • komentopohjainen haku * kommandostyrd sökning * command-driven search
 • komentovalikoima * kommandouppsättning * command set
 • komentotiedosto * kommandoprogram, kommandofil * batch program/file
 • konsoli * konsol, kontrollbord * console
 • kontrasti * kontrast * contrast
 • konvertointi * konvertering * convert
 • kortti * expansionskort, instickskort, kort * card
 • korttimodeemi * kortmodem, modemkort * card modem
 • kosketusnäyttö * pekskärm * touch panel
 • kotimikro * hemdator * home computer
 • kotisivu * hemsida * home page
 • kuomu, kuori * skal * shell
 • kuplamuisti * bubbelminne * magnetic bubble storage
 • kustantaja * utgivare, förlag * publisher
 • kuva-alkio, kuvapiste * bildpunkt, bildelement * picture element, pixel, pix, pel
 • kuvanlukija, lukija, tutkain * skanner, avläsare, avsökare * scanner
 • kuvapuhelin * bildtelefon * videophone, viewphone, picture phone
 • (kysymyksen asettelu) * frågeställning * query, request
 • käsimikro * fickdator * palm top computer
 • käyttäjä * användare * user
 • käyttäjätunnus * användaridentifikation * user identification, login name, user name
 • käyttäjärjestelmä * operativsystem * operating system
 • käyttölevyke * bruksdiskett * user diskette
 • käyttöliittymä * användargränssnitt * user interface
 • käyttöoikeus * behörighet * access permission, access right
 • käytäntö * protokoll * protocol
 • laajakaista-ISDN, laajakaistainen monipalveluverkko, B-ISDN * bredbandigt flertjänstnät, bredbandigt tjänsteintegrerat digitalnät, B-ISDN * broadband integrated services digital network, broadband ISDN, BB-ISDN
 • laajakaistaverkko * bredbandsnät * broadband network
 • laajennettu muisti, laajennusmuisti * expanderat minne * expanded memory
 • laajennuskortti * expansionskort, instickskort * card
 • lainauksenvalvonta * cirkulationskontroll * circulation
 • laiteohjain * drivrutin (för enhet), styrenhet * (device) driver
 • lataaminen * nerladdning * downloading
 • laitteisto, atk-laitteisto * maskinvara, hårdvara * equipment, hardware
 • laserkirjoitin, -tulostin * laserskrivare * laser printer
 • lehtikierto * tidskriftscirkulation * circulation of documents, routing of documents
 • levyasema * skivenhet, skivstation * disk drive, disk unit
 • levyke * diskett * floppy disk, diskette
 • levymuisti * skivminne * disk storage
 • liikennekäytäntö * sambandsprocedur * communication protocol
 • liitäntä, rajapinta * gränssnitt * interface
 • linkki * länk * link
 • lista * lista * list
 • liukulukulaskenta * flyttalsexekvering * flaoting point calculation
 • logiikkatoimitus * logikoperation * logic operation
 • looginen verkko * logiskt nät * logical network
 • loppukäyttäjä * slutanvändare * end user
 • luokka * klass * class
 • luettelointi * katalogisering * cataloguing
 • luettelointiformaatti * katalogiseringsformat * cataloguing format
 • luettelointijärjestelmä * katalogiseringssystem * cataloguing system
 • luettelointitaso * bibliografisk nivå * bibliographic level
 • luettelokorttimalli * katalogkortspresentation * catalogue card format
 • lyhyt näyttö, lyhyt näyttömalli * detaljpresentation, detaljreferens * detailed format
 • läheisyysoperaattori * avståndsoperator * adjacency operator, proximity operator
 • lähiverkko * lokalt nät * local area network
 • löytyvyys, löytyvyysarvo, saanti * uppfångning * recall ratio, hit rate, sensitivity
 • magneettilevy * magnetskiva * magnetic disk
 • maksutelevisio, maksu-tv * betal-tv * pay TV, subscription television
 • MARC-formaatti * MARC-format * MARC-format
 • MARC-tietue * MARC-post * MARC-record
 • matriisikirjoitin * matrisskrivare * matrix printer
 • merkistö * teckenuppsättning, teckenmängd * character set
 • merkkijono * teckensträng * character string
 • merkkijonohaku * strängsökning * string search
 • metafora * metafor * mataphor
 • mikrosuoritin * mikroprocessor * microprocessor
 • mikrotukihenkilö * pc-samordnare, pc-support, support * support
 • modeemi * modem * modem
 • monipalveluverkko * flertjänstnät, tjänsteintegrerat nät, multitjänstnät * integrated services network, integrated network, ISN
 • monisuoritin * multiprocessor * multiprocessor
 • muistikirjamikro, kynämikro * notebook dator, notebook mikrodator, penndator * notebook computer
 • multimedia, moniviestin * multimedia * multimedia
 • mustesuihkukirjoitin, mustesuihkutulostin * bläckstråleskrivare * ink jet printer
 • muu tekijyys * sekundärt upphov * secondary author
 • navigoida * navigera * navigate
 • neurotietokone * neurondator * neuronic computer
 • nide * exemplar * copy, item
 • nidehakemisto, nidetiedot * register med uppgifter om exemplar, exemplarindex * item index
 • nidetietue * post över exemplar * item record
 • nimeke * titel * title
 • nimeke kohteena * titel som ämnesord * title subject heading
 • nimekehakemisto * titelregister, titelindex * title index
 • nimekelyhenne * titelavkortning * title acronym
 • nopea verkko * höghastighetsnät * high-speed network
 • numeerinen tietokanta * numerisk databas * numeric data base
 • numeeriset operaattorit * numeriska operatorer * numerical operators
 • näennäismuisti * virtuellt minne * virtual memory
 • näppäimistö * tangentbord * keyboard
 • näytä * visa * display
 • näyttö * bildskärm, skärmbild * display unit, screen
 • näyttöluettelo * onlinekatalog, sökmodul * OPAC (Online Public Access Catalogue)
 • näyttömalli,viitteen tulostusmuoto * presentation av referens * display format
 • näyttöopastus * hjälptexter * help screens
 • näytönohjain * grafikkort * display adapter
 • oheislaitteisto * kringutrustning, perifer utrustning * peripheral equipment
 • ohjain * styrenhet, kontroller * control unit
 • ohjainkortti * styrkort, kontrollkort, kontrollerkort * control card
 • ohjainpallo * styrkula * track ball, control ball
 • ohje, ohjerivi * instruktion * instruction
 • ohjelmalevyke * programdiskett * program diskette
 • ohjelmisto * programvara, mjukvara * software
 • oikeanpuoleinen katkaisu * högertrunkering * right hand truncation
 • oletuskieli * initialspråk * default language
 • on-line-tietokanta * online-databas * on line data base
 • opastevalikko * hjälpmeny * help menu
 • opastus * hjälp * help
 • opastushakemisto * hjälpindex * help index
 • optinen levy * optisk skiva * compact disk, laser disk, optical disk
 • optinen tallennus * optisk lagring * optical recording
 • optomagneettinen levy, CD-MO * optomagnetisk skiva, CD-MO * magneto-optic disk
 • osajoukko * delmängd * subset
 • osakenttä * delfält * subfield
 • osio * partition, uppdelning * partition
 • osoitin * pekare * pointer
 • osoitinlaite * pekdon * pointer device, pick device
 • osuma * träff * hit, posting, match
 • otsikoitu näyttö, otsikoitu näyttömalli * ledrubricerad presentation * tagged format
 • paikkamerkki, signum * hyllsignum, signum * shelf mark, location mark, shelf number, call number
 • painostiedot * upplageuppgift * edition statement
 • pakettivälitys, pakettikytkentä * paketförmedling * packet switching
 • palveluverkko * förädlade nät * value added network
 • paras osuma * närhetssökning * nearest, closest match
 • parillisuustarkastus * jämn paritetskontroll * even parity check
 • pariteettivarmistus * paritetskontroll * parity checking
 • parittomuustarkastus * udda paritetskontroll * odd parity check
 • partitioida * partitionera, dela upp * partition
 • passivoida, demagnetisoida * avaktivera, demagnetisera * deactivate
 • peitto * maskering * masking
 • peittomerkki, jokerimerkki, yleismerkki * maskeringstecken, jokertecken * wildcard
 • peruskomento * baskommando * basic command
 • perusmuisti * konventionellt minne * conventional memory
 • peräkkäismuisti * sekventiellt minne * sequential memory
 • peräkkäissaanti * sekventiell åtkomst * sequential access
 • piirikytkentä * kretsförmedling * circuit switching
 • piirto-ohjelma * grafikprogram * draw program, paint program
 • pikanäppäin * snabbvalstengent * short-cut key, hot key
 • pikaviite * översiktsreferens, snabbvalsreferens * brief citation
 • pikaviitenäyttö, pikaviitenäyttöasu * översiktsnivå * brief citations
 • pikaviitteet * resultatlista * brief citation list
 • poimintamuisti * direktminne * random access storage
 • puolitushaku * binärsökning * binary search
 • päänimeke * huvudtitel * title proper
 • pääte * terminal, dataterminal * data terminal
 • pääteneuvottelu * datorkonferens * computer conference
 • päävalikko * huvudmeny * main menu
 • pöytämikro * bordsdator, stationär dator * desk computer
 • rajoitin * begränsningskod * limiter
 • referoiva viitetietokanta * hänvisningsdatabas * directory
 • reititin * vägvalsdator, router * router
 • relaatiotietokanta * relationsdatabas * relational data base
 • relevanssihaku, tarkkuushaku * precisionssökning * precision search
 • rinnakkaisnimeke * parallelltitel * parallel title
 • rinnakkaisportti * parallellport * parallel port
 • runkolinja * ryggradslinje * trunk line
 • saantiaika * åtkomsttid * access time
 • saatavuustiedot * beståndsinformation * copy availability
 • salkkumikro * portföljdator * lap-top computer
 • sana * ord * word
 • sanahaku * ordsökning * word search
 • sanoma * meddelande * message
 • sarjajulkaisujen valvonta * periodikahantering * serial control
 • sarjaportti * serieport * serial port
 • sarjasaanti * sekventiell åtkomst * serial access
 • selaaja, selain * bläddrare, multiprotokollklient * browser
 • selaus * bläddring * browse
 • siirtokirjoitin * anslagsfri skrivare * non-impact printer
 • siirtonopeus * överföringshastighet * data transfer rate
 • sisäänkirjaus * inloggning * login
 • skaalautuva teknikka * skalbar teknik * scalable technique
 • siru * chips * chip
 • solmu * nod, knutpunkt * node
 • tietosolu * cell * cell
 • sormio * tangentgrupp * keypad
 • sovellus, sovellusohjelma * tillämpning, tillämpningssprogram * application
 • sovitin * anpassare, adapter * adapter
 • suorakäsittely * direktansluten bearbetning * online processing
 • suorakäyttäjä * direktanvändare * online user
 • suorakäyttöinen tiedonhakujärjestelmä * onlinesöksystem, onlinesökningssystem * online information retrieval system
 • suorasaantimuisti * direktåtkomstminne * direct access storage
 • suoritin * processor * central processing unit, CPU
 • superskalaari rakenne * superskalär design * superscaler design
 • syberavaruus * cyberrymd, informationsvärld * cyberspace
 • suplementti * supplement * supplement
 • sähköinen, elektroninen ilmoitustaulu * elektronisk anslagstavla * electronic bulletin board, electronic notice board, electronic news board
 • sähköinen neuvottelujärjestelmä * elektroniskt konferenssystem * electronic conferense system
 • sähköiset viestimet, elektroniset mediat * elektroniska medier * electronic media
 • sähkökirje * elektroniskt brev * electronic letter
 • sähköposti, pääteposti * elektronisk post * electronic mail
 • sähköpostilaatikko, elektroninen postilaatikko, päätepostilaatikko * elektronisk brevlåda * electronic mail box
 • sähköpostiviesti * elektroniskt meddelande * e-mail message message
 • tahdistamaton, asynkroninen siirto * asynkron överföring * asynchronous transmission
 • tahdistettu, synkroninen siirto * synkron överföring * synchronous transmission
 • tallennuspohja * indexeringsformat * indexing format
 • tapahtuma * händelse, transaktion * event, transaction
 • tarkkuusarvo, tarkkuus * precision * precision ratio, relevance ratio, accuracy
 • tarkkuushaku * precisionssökning * precision search
 • taulu * tabell * table
 • taulukkolaskentaohjelma * kalkylprogram * spread sheet application
 • tavu * bitgrupp, byte, oktett * byte
 • tekijä * upphov, upphovssman * author
 • tekoäly * artificiell, konstgjord intelligens * artificial intelligence
 • tekstinkäsittely * textbehandling, ordbehandling * text processing, word processing
 • tekstinumeerinen tietokanta * faktabank * text-numeric data base
 • tekstisiirto * textöverföring * text transfer
 • tekstitietokanta * textdatabas, fulltextdatabas, heltextdatabas * (full) text data base
 • tekstitila * textläge * text mode
 • teleliikenne, televiestintä * telekommunikation * telecommunication
 • telematiikka * telematik * telematics
 • telemaattinen palvelu * telematiktjänst, telematisk tjänst * telematic service telematics
 • teleneuvottelu * telekonferens * teleconference
 • teletekniikka, tietoliikennetekniikka * teleteknik * telecommunications technology
 • teoksen fyysinen muoto, aineistomuoto * materialtyp * material
 • teoksen ilmiasu * specifik medieterm * material designation
 • teoksen sisältö * typbeteckning * nature of contents
 • teräväpiirtotelevisio * högupplösningstelevision * high-definition television
 • tesaurus * tesaurus * thesaurus
 • tiedon käyttäjä, peruskäyttäjä * slutanvändare * end user
 • tiedon valtatie * kunskapsmotorvägen, kunskapens motorväg * information highway, infobahn
 • tiedonhaku * informationsåtervinning, dokumentåtervinning * information retrieval, document retrieval
 • tiedonhakujärjestelmä * informationssökningssystem, informationsåtervinningssystem * information search system, information retrieval system
 • tiedonkeruu * datainsamling * data acquisition, data capture, data collection
 • tiedonsiirto * dataöverföring * data transfer
 • tiedonsiirto, datansiirto * dataöverföring * data transmission
 • tiedonsiirto-ohjelma * dataöverföringsprogram * data transmission program
 • tiedonsiirtoverkko, datansiirtoverkko * datanät * dat network, data transmission network
 • tiedontuottaja * informationslämnare * information provider
 • tiedosto * fil * file
 • tietoalkio * dataelement * data unit, data element
 • tietohuolto * informationsförsörjning * information services
 • tietojenkäsittelytekniikka * databehandlingsteknik * informatics technology
 • tietojärjestelmä * databehandlingssystem, datasystem * data processing system
 • tietokannan hallintajärjestelmä * databashanteringssystem * data base management system
 • tietokannan tuottaja * databasproducent * data base producer
 • tietokanta * databas * data base
 • tietokantaisäntä * databasvärd * data base vendor, host
 • tietokantajärjestelmä * databassystem * data base system
 • tietokantaohjelma * databasprogram * data base program
 • tietokoneverkko * datornät * computer network
 • tietokonsultti, tietomeklari * informationsmäklare * information broker
 • tietoliikenne * datakommunikation * data communication,
 • tietoliikenneohjelma * datakommunikationsprogram, kommunikationsprogram * data communication program
 • tietopalvelu * informationstjänst * information service
 • tietopalvelukeskus, informaatiopalvelukeskus * informationscentral, informationscentrum, dokumentationscentral * information centre, documentation centre
 • tietopalveluyksikkö * dokumentationsenhet, informationstjänst * information service unit
 • tietopankki * databank * data bank
 • tietotekniikka * informationsteknik, datateknik * information technology, informatics
 • tietoteollisuus * informationsindustri * information industry
 • tietoverkko * nätverk * network
 • tietue * post * record
 • tietämyskanta * kunskapsbas * knowledge base
 • tila * status * status
 • tilannekohtainen opastus * situationsanknuten hjälptext * context sensitive help
 • tilaus * beställning * reservation
 • toiminta * aktivitet * activity
 • toiminto * funktion * function
 • tosiaikakäsittely * realtidsbearbetning * real-time processing
 • tulos * resultat * result
 • tulosjoukko * sökresultat * search result
 • tulosjoukkojen yhdistäminen * kombinera sökningar/sökresultat * combine searches
 • tulosjoukot * sökningar (=kombinera) * search, searches
 • tulostus * utskrift * printing
 • tulostustiedosto * uttagsfil * output file
 • tunniste * identifierare * identifier
 • tunnussana, salasana * lösenord * password
 • työalue * arbetsminne, internt minne * working storage, working space, working area
 • työasema * arbetsstation * work station
 • työasema-palvelin * klienthanterare * client server
 • tähdentäminen * ljusmarkering, framhävning * highlighting
 • UDK-luokitus * UDK-klassifikation * UDC-classification
 • ulkoasutiedot * fysisk beskrivning * physical description
 • ulkoinen muisti * yttre minne, externt minne * external memory
 • ulkopuolinen tietokanta * extern databas * external data base
 • uloskirjaus * utloggning * logout
 • vakiotila * standardläge * standard mode
 • valikko * meny * menu
 • valikkopalkki, valikkorivi * menyrad * menu bar
 • valikkopohjainen haku * menystyrd sökning * menu-driven search
 • valinta * val, tilläggsval * option, selection
 • valintaikkuna * dialogruta * dialog box
 • valintapainike * alternartivknapp * option button
 • valintaruutu * kryssruta * check box
 • valintayhteys * uppringd förbindelse * called circuit connection, dial-up connection
 • valitsin, parametri * parameter, option, alternativ * option
 • valmisohjelma * tillämpningsprogram * application
 • valokynä * ljuspenna * light pen, selector pen
 • valokaapeli * optisk kabel, optokabel * optical cable, optical fibre cabel
 • valokuitu, optinen kuitu * optisk fiber, optofiber * optical fibre
 • valotutkain * optisk avsökare, optisk avläsare * optical scanner
 • vapaatekstihaku * fritextsökning * free text search
 • varaus, pyyntö * reservation * request
 • varkaudenestolaite * stöldskydd, stöldskyddsenhet * electronic article surveillance
 • varkaudenestoportti * stöldskyddsport * gate
 • varkaudenestotarra * stöldlarm, magnetremsa * strip
 • vasemmanpuoleinen katkaisu * vänstertrunkering * left-hand truncation
 • vastaus * svar * response
 • vastausaika * svarstid * response time
 • verkkokortti * nätkort, nätanpassare, nätadapter * network card, network adapter
 • verkkopalvelin * näthanterare * network server
 • verkkosilta * nätbrygga * network bridge
 • video-cd * video-cd * video-cd
 • viite * referens * reference, bibliographic reference
 • viitetietokanta * referensdatabas * reference database
 • viitteen tulostusmuoto, näyttömalli * presentation av post * display format
 • viivakoodi * streckkod * bar code
 • viivakoodinlukija * streckkodsläsare * bar-code reader, bar-code scanner
 • viivakooditarra * streckkodsetikett * bar code label
 • viivalukija, viivatutkain * rasteravsökare * raster scanner
 • virtuaalikirjasto * virtuellt bibliotek * virtual library
 • virtuaalitodellisuus, näennäistodellisuus * virtuell verklighet, konstgjord verklighet * virtual reality
 • vuorosuuntainen * halv duplex * half duplex
 • vuorovaikutteinen media * interaktiva medier * interactive media
 • välimuisti * snabbminne, cacheminne * cache, disk cache
 • yhdistelmähaku * sammansatt sökning * combined search
 • yhdyskäytävä * brygga, sluss * gateway
 • yhteensopivuus * kompatibilitet * compatibility
 • yhteisjärjestelmä * regionalt bibliotekssystem * regional library system
 • yhteisluettelo * samkatalog * union catalogue
 • yhteisnimeke * samlingstitel * collective title, common title
 • yhteisvastuullinen tekijä * medförfattare * co-author
 • yhteisötekijä * institution som upphov * corporate author
 • yhtenäistetty kokoomanimeke * grupptitel * collective uniform title
 • yhtenäistetty nimeke * uniform titel * uniform title
 • yhtenäistetty otsikkomuoto * uniform titel som uppslag * uniform conventional heading
 • yhteys * kommunikation * communication, connection,link, relation
 • YKL-luokitus * KAB-klassifikation * -
 • yksityinen tietokanta * privat databas * private file
 • yleinen huomatus * allmänna anmärkningar * general notes
 • yleinen datansiirtoverkko * allmänt datanät, offentligt datanät * public data network
 • yleinen tietokanta * allmänt tillgänglig databas * public data base
 • yleinen tietoverkko * allmänt nätverk * public information network
 • yleisnimeke * övertitel, samlingstitel * general title
 • yleisopastus * allmän hjälptext * general help
 • yleisöpääte * självbetjäningsterminal(, kundterminal) * public terminal
 • ylämuistialue * övre minnesområdet * upper memory area
 • ylämuistialue (HMA) * höga minnesområdet * high memory area
 • ylämuistilohko * övre minnesblock * upper memory block
 • ympäristö * miljö * environment
 • älykortti * aktivkort * smart card
 • älyverkko * intelligent nät * intelligent network
 • äänikortti * ljudkort * sound card

Adressera kommentarerna på innehållet till Robin.Fortelius@espoo.fi


Charlotta.af-Hallstrom@domlang.fi
Uppdaterat 25/11 1997