KOTIMAISTEN KIELTEN TUTKIMUSKESKUS

Kielenhuolto
Nimistönhuolto

Tutkimus
Sanakirjat
Julkaisut

Kirjasto
Arkistot

Henkilökunta

Hakemisto
Linkit

TUTKIMUSHANKKEET

  • 1800-luvun kirjasuomen hanke Yhteistyössä yliopistojen kanssa viedään ATK-tekstipankiksi 1800-luvulla ilmestynyttä eri alojen kirjallisuutta. Tavoitteina ovat 1800-luvun kirjakielen ensiesiintymäjulkaisu ja jonkintyyppinen 1800-luvun suomen sanakirja.
  • Leksikografinen tutkimus Tutkimuskeskuksen kentältä kerätyt sanakokoelmat ja sähköisessä muodossa tallennetut korpukset ovat erilaisten sanastohankkeiden aineistopohjana.
  • Paikannimistön keruu Suurimmasta osasta Suomen paikannimiä on kerätty tiedot arkistoon; kenttäkeruuta jatketaan vielä niissä kunnissa, joissa työ on kesken.
  • Suomen kielen deskriptiivinen kielioppi Laajana hakuteoksena julkaistava nykysuomen kuvaus. Tutkimuskeskuksen ja Helsingin yliopiston yhteishanke, jota lisäksi on  rahoittanut Suomen Akatemia.
  • Hallinnon kielen tutkimushanke Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa on 1997 aloitettu hallinnon kielen tutkimushanke, jonka työnimenä on "Elämää tekstiakvaariossa: tekstin synty, vaellus ja olemus". Tarkoituksena on analysoida virastoissa kirjoitettuja tekstejä ja diskursseja sekä sosio-kulttuurisina prosesseina ja tuotoksina että kielisysteemien näkökulmasta.
  • Paikannimikartasto  Kolmiosaiseksi suunnitellun nimikartastosarjan ensimmäinen osa on paikannimikartasto, joka esittelee luonto- ja viljelysnimien levikkejä, sisältää noin 300 karttaa ja valmistuu vuonna 2000.
  • Paikannimistön muuttuminen  Missä määrin, millä tavoin ja minkä vuoksi paikannimistö on nimiarkiston kokoelmien keruuajoista muuttunut? Tämä yhteistyössä Helsingin ja Tampereen yliopistojen suomen kielen laitosten kanssa tehtävä hanke vastaa näihin kysymyksiin yhdeksän eri puolilla Suomea sijaitsevan kylän osalta. Hankkeen tuloksista kertova kirja ilmestyy vuonna 1999.

[Kielenhuolto] [Nimistönhuolto] [Tutkimus] [Sanakirjat] [Julkaisut] [Kirjasto] [Arkistot] [Henkilökunta]  [Hakemisto] [Linkit]

^Sivun alkuun >> Kotisivulle

Päivitetty 13.10.2000
webmaster@domlang.fi