KOTIMAISTEN KIELTEN TUTKIMUSKESKUS

Kielenhuolto
Nimistönhuolto

Tutkimus
Sanakirjat
Julkaisut

Kirjasto
Arkistot

Henkilökunta

Hakemisto
Linkit

TUTKIMUSHANKKEET

  • 1800-luvun kirjasuomen hanke Yhteistyössä yliopistojen kanssa viedään ATK-tekstipankiksi 1800-luvulla ilmestynyttä eri alojen kirjallisuutta. Tavoitteina ovat 1800-luvun kirjakielen ensiesiintymäjulkaisu ja jonkintyyppinen 1800-luvun suomen sanakirja.
  • Leksikografinen tutkimus Tutkimuskeskuksen kentältä kerätyt sanakokoelmat ja sähköisessä muodossa tallennetut korpukset ovat erilaisten sanastohankkeiden aineistopohjana.
  • Paikannimipankki/ Toponyms data bank Paikannimitietokanta perustuu paikannimien kenttäkeruuseenja nimistöntutkimustietoon. Tavoitteena on luoda tieteellisesti koodattu paikannimiaineisto, jossa on 250 000 paikannimeä 40 eri alueelta.
  • Paikannimistön keruu Suurimmasta osasta Suomen paikannimiä on kerätty tiedot arkistoon; kenttäkeruuta jatketaan vielä niissä kunnissa, joissa työ on kesken.
  • Romanikielen tutkimus ja huolto
  • Suomen kielen deskriptiivinen kielioppi Laajana hakuteoksena julkaistava nykysuomen kuvaus. Tutkimuskeskuksen ja Helsingin yliopiston yhteishanke, jota lisäksi on  rahoittanut Suomen Akatemia.
  • Suomen kielen sanaston synergiatutkimus/ The International Project "Language Synergetics" Tavoitteena on selvittää kunkin kielen leksikon ominaisuuksien keskinäistä riippuvuutta, sisäistä synergistä säännönmukaisuutta ja rakennetta. Lopuksi eri kieliä vertaamalla pyritään löytämään leksikon itsesäätöisiä universaaleja piirteitä.
  • Hallinnon kielen tutkimushanke Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa on 1997 aloitettu hallinnon kielen tutkimushanke, jonka työnimenä on "Elämää tekstiakvaariossa: tekstin synty, vaellus ja olemus". Tarkoituksena on analysoida virastoissa kirjoitettuja tekstejäja diskurssejasekä sosio-kulttuurisinaprosesseina ja tuotoksina että kielisysteemiennäkökulmasta.
  • Paikannimikartasto Kolmiosaiseksi suunnitellun nimikartastosarjan ensimmäinen osa on paikannimikartasto, joka esittelee luonto- ja viljelysnimien levikkejä, sisältää noin 300 karttaa ja valmistuu vuonna 2000.
  • Paikannimistön muuttuminen Missä määrin, millä tavoin ja minkä vuoksi paikannimistö on nimiarkiston kokoelmien keruuajoista muuttunut? Tämä yhteistyössä Helsingin ja Tampereen yliopistojen suomen kielen laitosten kanssa tehtävä hanke vastaa näihin kysymyksiin yhdeksän eri puolilla Suomea sijaitsevan kylän osalta. Hankkeen tuloksista kertova kirja ilmestyy vuonna 1999.

[Kielenhuolto] [Nimistönhuolto] [Tutkimus] [Sanakirjat] [Julkaisut] [Kirjasto] [Arkistot] [Henkilökunta]  [Hakemisto] [Linkit]

^ Sivun alkuun >> Kotisivulle

Päivitetty 13.10.2000
webmaster@domlang.fi